Шүүлтүүр: Сэдэв

Хуудас бүрт:

татвар цуглуулах чадамж, tax elasticity, tax buoyancy (1)