СЭЗИС - Бүтээлийн сан

МУ-ЫМонгол улсын ноолуурын салбарын анхан шатны түүхий эд боловсруулах үйлдвэрүүдийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны менежментийг сайжруулах нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.