СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Дотоодын зочид буудлуудын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх арга замууд /4-5 одтой буудлуудын жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.