СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Компанийн ашигт ажиллагааг сайжруулах боломжийн судалгаа /Арьс ширний салбарын жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.