СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Залилангийн аудитын онол аргазүй, түүнийг нэвтрүүлэх нь /Арилжааны банкны жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.