СЭЗИС - Бүтээлийн сан

"Төмөртэй өртөө-Замын Үүд өртөө" чиглэлийн төмөр замын тээврийн үйл ажиллагааны үр ашгийг зардал, өгөөжийн шинжилгээний аргаар тооцож дээшлүүлэх нь /Төмөр замын тээврийн салбар /

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Түдэв, Оюунгэрэл
dc.contributor.author Батсуурь, Азбилэг
dc.date.accessioned 2018-06-20T02:52:07Z
dc.date.available 2018-06-20T02:52:07Z
dc.date.issued 2018-06-20
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/949
dc.description.abstract Төмөр зам нь улсын эдийн засаг, хөгжил дэвшилд шууд нөлөө үзүүлэх онцгой ач холбогдол бүхий салбаруудын нэг бөгөөд үр ашигтай байлгах нь нэн тэргүүний зорилт байна. Аливаа бизнесийн салбарт өрсөлдөөн байснаар үр ашиг, чанарыг байнга нэмэгдүүлж байдаг. Монгол Улсын төмөр замын салбарт 3 байгууллага үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд салбарын хөгжил дэвшил, улсын эдийн засагт шаардлагатай үр нөлөөг үзүүлж чадахгүй байна. Учир нь эдгээр байгууллагууд зөвхөн өөрийн эзэмшлийн суурь бүтэц дээр тээвэрлэлтийг хийж бусад суурь бүтэц дээр тээвэрлэлт хийдэггүй. Энэхүү судалгааны ажлаар төмөр замын салбарт өрсөлдөөнийг бий болгох болох суурь бүтцийг нээлттэй ашиглах тогтолцоог нэвтрүүлснээр төмөр замын байгууллагуудын орлого хэрхэн нэмэгдэх, улмаар эдийн засагт хэрхэн нөлөөлөхийг тооцохоор зорилоо. Судалгааны ажилд хувилбар боловсруулах аргаар хувилбарууд боловсруулж зардал өгөөжийн шинжилгээг хийсэн. Тооцоололд зүтгүүрийн ашиглалтын зардлууд, төмрийн хүдрийн үнэ болон татвар, шимтгэлийн тоон мэдээллийг ашиглалаа. Судалгааны үр дүнд суурь бүтцийн нээлттэй тогтолцоог нэвтрүүлснээр тээвэрлэгч байгууллагын хөрөнгө ашиглалт сайжирч орлого өсөх, суурь бүтэц эзэмшигч замыг төлбөртэй ашиглуулснаар хөрөнгө оруулалтын санхүүгийн эх үүсвэрийг бий болгох, ашиглалтын зардал хэмнэх, үйлчлүүлэгчийн хувьд тээвэрлэлтийн хурд нэмэгдэхийн хирээр борлуулалтын орлого өсөх, улсын хувьд бүх төрлийн татварын орлого нэмэгдэх таатай нөхцөл бүрдэж байна. Иймд Монгол Улсын төмөр замын салбарын хөгжлийг нэг шат урагшлуулах суурь бүтцийн нээлттэй ашиглах тогтолцоог нэвтрүүлэх, шаардлагатай эрхзүйн болон техникийн орчинг бүрдүүлэх шаардлагатай. en_US
dc.subject Төмөр замын тээвэр, суурь бүтэц эзэмшигч, тээвэрлэгч en_US
dc.subject суурь бүтэц эзэмшигч en_US
dc.subject тээвэрлэгч en_US
dc.subject мастерын ажил en_US
dc.subject Төмөртэй өртөө-Замын Үүд өртөө en_US
dc.subject төмөр замын тээврийн үйл ажиллагааны үр ашгийг зардал en_US
dc.title "Төмөртэй өртөө-Замын Үүд өртөө" чиглэлийн төмөр замын тээврийн үйл ажиллагааны үр ашгийг зардал, өгөөжийн шинжилгээний аргаар тооцож дээшлүүлэх нь /Төмөр замын тээврийн салбар / en_US


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах