СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Үүрэг хариуцлагын R.A.C.I загварыг ашиглан ажлын байрны шинжилгээ хийх нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.