СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хэрэглээний зээлийн үнэлгээний аргачлалыг боловсронгуй болгох нь (Уул уурхай дагасан бүс нутгийн жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.