СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн үйл явцад оновчтой загвар боловсруулах нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.