СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хэрэглэгчийн гар утас худалдан авах зан төлөвт нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойлох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.