СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Үүрэн холбооны оператор компаниудын урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх арга замууд

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.