СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хүнс, өргөн хэрэглээний салбарын бараа материалын нөөцийн удирдлагыг сайжруулах нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.