СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хэрэглэгчийн байгал орчинд ээлтэй хандлага хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авах зан төлөв, хэрэглээнд нөлөөлөх нөлөөллийн судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.