СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Шороон ордын алтны уурхайн ус ашиглалтын алдагдсан боломжийн өртгийн судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.