СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хөрөнгө оруулагчийн санхүүгийн хэрэгцээ, чадамж, хувийн зан төлөвт нийцсэн оновчтой багц бүрдүүлэх “MB 1.0”программ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.author Г, Мөнх-Эрдэнэ
dc.contributor.author Б, Батжаргал
dc.date.accessioned 2018-02-26T09:02:32Z
dc.date.available 2018-02-26T09:02:32Z
dc.date.issued 2012-06-01
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/908
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажлаар хөрөнгө оруулагчийн санхүүгийн хэрэгцээ, чадамж, хувь хүний зан төлөвийн онцлогт нийцсэн оновчтой хувьцааны багц бүрдүүлдэг программ бүтээхийг зорилоо. Багц сонголтын онол болон зан төлөвийн санхүүгийн ухагдахуунуудад үндэслэж,оновчтой багц бүрдүүлэхпрограммыг зохиосон болно. Тус программ нь нийт 7 алхам гүйцэтгэсний эцэст оновчтой багц бүрүүлэх ба ижил өгөөжийн түвшинд эрсдэлийгдунджаар 50%-аар бууруулж байхад ижил эрсдэлийн түвшинд өгөөжийг 50%-аар өсгөж байна. Энэхүү программыг Монголын брокер, дилерийн компаниуд хөрөнгө оруулагчдадаа санал болгосноор тэдний эрсдэл буурах, өгөөж нэмэгдэх, хөрөнгө оруулагчдын сэтгэлзүй тогтвортой байх, ханшийн хэт хэлбэлзэл буурах, цаашлаад хөрөнгийн зах зээлд хөрөнгө оруулагчид нэмэгдэх, улмаар хөрвөх чадвар сайжирч, зах зээл идэвхжих чухал ач холбогдолтой. en_US
dc.publisher Докторын хөтөлбөр en_US
dc.relation.ispartofseries Багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал эмхэтгэл;3
dc.subject Modern Portfolio Theory, Behavioral Finance, C programming language, Visual Studio en_US
dc.title Хөрөнгө оруулагчийн санхүүгийн хэрэгцээ, чадамж, хувийн зан төлөвт нийцсэн оновчтой багц бүрдүүлэх “MB 1.0”программ en_US


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах