СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хөрөнгө оруулагчийн санхүүгийн хэрэгцээ, чадамж, хувийн зан төлөвт нийцсэн оновчтой багц бүрдүүлэх “MB 1.0”программ

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.