СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээ (Нүүрс олборлолтын компанийн жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.