СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хэрэглэгчийн гутал худалдан авалтанд брэнд танигдалт нөлөөлөх нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.