СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг тодорхойлох, нэмэгдүүлэх арга зам /Дархан, Эрдэнэт хотын жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.