СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хэрэглэгчийн худалдан авалтад нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа /Алимны гарал үүслийн жишээн дээр/

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Тэрбиш, Алтангэрэл
dc.contributor.author Бат-Очир, Болор
dc.date.accessioned 2018-01-26T01:44:38Z
dc.date.available 2018-01-26T01:44:38Z
dc.date.issued 2018-01-26
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/862
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажлаараа алим хэрэглэгчийн худалдан авалтад нөлөөлөх бүтээгдэхүүний хүчин зүйлсийг гарал үүслийн хүчин зүйлстэй харьцуулан судалж, худалдан авагчийн сонголтод аль хүчин зүйлс илүү нөлөөлдөг болохыг тодорхойлж, үр дүнг дүгнэхэд оршино. en_US
dc.subject хэрэглэгч en_US
dc.subject худалдан авах зан төлөв en_US
dc.subject худалдан авах шийдвэр en_US
dc.subject жимс жимгэнэ en_US
dc.subject алим гарал үүсэл en_US
dc.subject мастерын ажил en_US
dc.title Хэрэглэгчийн худалдан авалтад нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа /Алимны гарал үүслийн жишээн дээр/ en_US


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах