СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хэрэглэгчийн худалдан авалтад нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа /Алимны гарал үүслийн жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.