СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Чанарын тэмдэгт суурилан ноолууран бүтээгдэхүүнийг экспортлох арга замуудыг тодорхойлох

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.