СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Цайны нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний удирдлагын өнөөгийн байдлыг тодорхойлох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.