СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Удирдах ажилтны харилцааны хэв маяг ажилтны сэтгэл ханамжид нөлөөлөх нь /Аэрмаркет компанийн жишээн дээр/

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Ганбаатар, Уянга
dc.contributor.author Батбаатар, Эрдэнэбулган
dc.date.accessioned 2017-10-09T05:58:11Z
dc.date.available 2017-10-09T05:58:11Z
dc.date.issued 2017-10-09
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/855
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Аэрмаркет ХХК-ийн удирдах ажилтны харилцааны хэв маяг нь ажилтнуудын ажлаасаа авах сэтгэл ханамжид хэрхэн нөлөөлж байгааг судлах юм. en_US
dc.subject Удирдах ажилтны харилцааны хэв маяг ажилтны сэтгэл ханамжид нөлөөлөх нь en_US
dc.subject Аэрмаркет компани en_US
dc.subject Агаарийн тээврийн салбар en_US
dc.subject удирдах ажилтан en_US
dc.subject харилцаа en_US
dc.subject сэтгэл ханамж en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.title Удирдах ажилтны харилцааны хэв маяг ажилтны сэтгэл ханамжид нөлөөлөх нь /Аэрмаркет компанийн жишээн дээр/ en_US
ife.Диплом.Зөвлөх Тамир, Төгөлдөр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах