Хүсэлт илгээх

Та энэхүү файлыг үзэхийн тулд нэвтрэх шаардлагатай

Нэвтрэх

Удирдах ажилтны харилцааны хэв маяг ажилтны сэтгэл ханамжид нөлөөлөх нь /Аэрмаркет компанийн жишээн дээр/

  1. И-мэйл хаяг нь файлыг явуулахад ашиглагдана.
  2. Файл