СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Удирдах ажилтны харилцааны хэв маяг ажилтны сэтгэл ханамжид нөлөөлөх нь /Аэрмаркет компанийн жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.