СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Ажил олгогчийн брэнджүүлэлтийн тодорхойлогч хүчин зүйлсийн судалгаа:Уул уурхайн чиглэлээр төгсөгч оюутнуудын жишээн дээр

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.