СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Жуулчны баазуудын үйлчилгээний ажилчдыг бэлтгэх хэрэгцээ шаардлага

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.