СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Мобайлд суурилсан сургалтын багц материалын сан (МСҮ хичээлийн жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.