СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Рестораны захиалгын удирдлагын модуль

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.