СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Үйлчлүүлэгчдийн сонголтонд онлайн сэтгэгдэл нөлөөлөх нь /Зочид буудлын жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.