СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх өртгийн удирдлагын орчин үеийн хандлагуудыг нэвтрүүлэх боломж /Арилжааны банкуудын жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.