СЭЗИС - Бүтээлийн сан

УБТЗ ХНН-д Байгууллагын тэтгэврийн санг нэвтрүүлэх боломж, хэрэгжүүлэх арга зам

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.