СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Монгол улсад үйлдвэрлэсэн шингэн хүнсний бүтээгдэхүүнийг БНХАУ-ын /Хөх хотын/ зах зээлд нэвтрүүлэхэд брэндинг хийхэд тулгарч буй зарим асуудлууд

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.