СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Үйлдвэрлэлийн удирдлагад мэдлэгийн менежментийн тогтолцоог төлөвшүүлэх нь /Цаасан сав баглаа боодлын үйлдвэрлэлийн жишээн дээр /

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.