СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хятадын өмнөд хэсгээс ирэх зорилтот жуулчдын бүтээгдэхүүн үйлчилгээнээс авах сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх арга зам

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.