СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Банкны АТМ-ийн харилцагчийн үйлчилгээг сайжруулах арга зам

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.