СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Авто замын компаниудын инженер техникийн ажиллагсадын гүйцэтгэлийн үнэлгээний системийг боловсронгуй болгох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.