СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Санхүүгийн хямралыг урьдчилан таамаглах индикаторуудыг тодорхойлох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.