СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хятад улс хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг үнэлэх нь: хөрөнгө оруулагчид үүсэх боломж ба аюул /Үнэт цаасны арилжаа/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.