СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Дээд боловсролын өртөг тооцолтын загвар, түүний хөгжил ба хэрэглээ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.author Ц, Пүрэвтуяа
dc.contributor.author Э, Жавзандулам
dc.date.accessioned 2017-09-27T03:33:15Z
dc.date.available 2017-09-27T03:33:15Z
dc.date.issued 2017-09-27
dc.identifier.isbn 978-99978-1-044-1
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/779
dc.description.abstract Дээд боловсролын салбарт тулгамдаж буй асуудлуудын нэг бол сургалтын үйл ажиллагаан дахь нөөцүүд болон үнэ цэнэтэй үйлдлүүдийн оновчлол, түүнд “өртөг ба өгөөж”-ийн зарчмаар ажиллах явдал юм. Энэхүү эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нь дээд боловсролын сургалтын байгууллагад хэрэглэгддэг өртөг тооцолтын загвар, түүний хөгжил болон хэрэглээг бусад улс орны туршлагатай харьцуулан судалж, үүний үндсэн дээр өөрийн улс оронд тохирох загварыг бенчмаркинг хийх боломжийг тусгасан. en_US
dc.description.sponsorship СЭЗИС en_US
dc.language.iso mng en_US
dc.relation.ispartofseries СЭЗИС-ийн ЭШХ-ын илтгэлүүдийн эмхэтгэл №8;34
dc.subject Өртөг тооцолт, дээд боловсролын сургалтын байгууллага, үйлдэлд суурилсан бүртгэл, бүрэн өртөг, өртгийн стандарт en_US
dc.title Дээд боловсролын өртөг тооцолтын загвар, түүний хөгжил ба хэрэглээ en_US
dc.type Article en_US


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах