СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Дээд боловсролын өртөг тооцолтын загвар, түүний хөгжил ба хэрэглээ

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.