СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Ноолуурын салбарын өнөөгийн байдлыг SWOT-AHP шинжилгээний аргаар шинжлэх нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.