СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Санхүүгийн тайлангийн мэдээллийн чанар, түүнийг хэмжих нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.author Гарамдорж, Гантулга
dc.date.accessioned 2017-09-27T03:11:11Z
dc.date.available 2017-09-27T03:11:11Z
dc.date.issued 2017-09-27
dc.identifier.isbn 978-99978-1-044-1
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/774
dc.description.sponsorship СЭЗИС en_US
dc.language.iso mng en_US
dc.relation.ispartofseries СЭЗИС-ийн ЭШХ-ын илтгэлүүдийн эмхэтгэл №8;32
dc.title Санхүүгийн тайлангийн мэдээллийн чанар, түүнийг хэмжих нь en_US
dc.type Article en_US


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах