СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Тогтвортой аялал жуулчлалын маркетинг: Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх тогтолцоо

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.