СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн хүндрэлээс сэргийлэх авлагын нөлөө

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.