СЭЗИС - Бүтээлийн сан

BPMN загварыг программын кодод буулгах нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.author С, Уянга
dc.contributor.author Л, Цэрэн-Очир
dc.date.accessioned 2017-09-27T02:57:52Z
dc.date.available 2017-09-27T02:57:52Z
dc.date.issued 2017-09-27
dc.identifier.isbn 978-99978-1-044-1
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/765
dc.description.abstract Өндөр түвшинд оновчтой зохиомжилж хөгжүүлсэн, тогтворжсон бизнесийн үйл ажиллагаа нь зорилтот хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлага, сэтгэл ханамжийг дээд зэргээр хангаж, өндөр үнэлэмжийг бий болгосноор тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны үр ашигтай бөгөөд үр бүтээмжтэй байдлыг дээшлүүлдэг. Иймээс бизнесийн үйл ажиллагааг оновчтой загварчлан хэрэгжүүлэх нь чухал. Бизнесийн процессийн автоматжуулалт, бизнесийн процессийн загвар ашиглахын гол зорилго нь бизнесийн бүх оролцогчийг шаардлагатай мэдээллийг цаг тухайд нь ойлгомжтой, хүртээмжтэй, эдийн засгийн үр ашигтай байдлаар хангах, улмаар бизнесийн шинжээч, технологийн хөгжүүлэгч, бизнесийн менежерийн ажил үүргийн онцлогийг шингээх явдал. Иймээс BPMN (Business Process Model and Notation) технологийг бизнесийн процессийн загварчлал болон хөгжүүлэлтийн хоорондох харилцааны нийтлэг хэл болгон хэрэглэдэг. Сүүлийн үеийн амжилттай ажиллаж буй байгууллагуудын нийтлэг жишгээс харахад бизнесийн үйл ажиллагаандаа мэдээллийн системийг өргөнөөр ашиглаж, энэ нь бизнесийн үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, бизнесийн хөгжлийг хурдасгах нэгэн дэвшилтэт шийдэл болж байна. Энэхүү өгүүлэлд BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) технологиор боловсруулсан загварыг Alfresco фрэймворктой нэгтгэх талаар номын сангийн жишээн дээр авч үзсэн болно. en_US
dc.description.sponsorship СЭЗИС en_US
dc.language.iso mng en_US
dc.relation.ispartofseries СЭЗИС-ийн ЭШХ-ын илтгэлүүдийн эмхэтгэл №8;54
dc.subject Бизнес процесс, мэдээллийн систем, BPMN, Business Process Model, Alfresco, XML en_US
dc.title BPMN загварыг программын кодод буулгах нь en_US
dc.type Article en_US


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах