СЭЗИС - Бүтээлийн сан

BPMN загварыг программын кодод буулгах нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.