СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ERP-ийн өнөөгийн байдалд хийсэн судалгааны үр дүн

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.