СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Бизнесийн ёс зүйн харилцаанд соёлын ялгаа илрэх нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.